Postup jak vyrobit košík s víčkem. 

foto
foto
foto
foto

 

foto

Osnovní pruty založíme, jako u běžného košíku. 

foto
Opletek třemi začínáme plést z vnitřní strany.
 Ne z vnější strany jako u košíku.
foto
Na fotografii vidíme upletenou první řadu opletku třemi.
foto
Při pletení třetí řady pruty ohýbáme do spodní strany víčka. 
foto
Jakmile dokončíme třetí řadu víčko obrátíme dnem vzhůru a pokračujeme způsobem,
jako by jsme pletly běžný košík.  Můžeme si vypomoct svázáním osnovních prutů gumičkou,
kterou po upletení jedné nebo dvou řad odstraníme.
foto
Celkem upleteme 7 řad opletkem třemi. Pokud chceme víčko hlubší,
můžeme 1-2 řady přidat.
foto
Zavírku zvolíme velmi jednoduchou, aby nám nepřekážela při zavírání a otvírání košíku.
Na fotografii je zavírka točená.  Pouze první dvě řady. 
foto
Pohled z horní části víčka.
foto Pohled na víčko z boční strany.
foto
Podle víčka upleteme košíček.  Je to jednoduchší, než by jsme měli tvarovat
víčko podle košíku.
foto
Zde je celý košík i s víčkem.  
foto Ukázka dalších výrobků 

foto foto foto foto